Jordeiere i Stavanger i 1617-1624

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 19.6.2003.

 

 

Opplysningene fra 1617 er utdrag fra en udatert stensil med navnet:: ”Enn rigttigh jordeboegh och anntegnelsse paa alle dee odelss bønder som vdj Dallernne og Jederernne lehne boendis ehre, 1617” i Stavanger bibliotek. Heftet har ikke forfatternavn, men A. Engen har lagt til en rettelse bakerst.

 

Opplysningene fra 1624 er fra Johannes Elvin: En by i kamp, 1956, side 407. Kilde er opplyst å være Stha D IX 10, 1624, 1624 21. desember.

 

I lista er ikke tatt med preste-, kirke- eller bispegods, eller det skolen eide.

 

1 vett = 6 spann korn

Bytteforholdet mellom de ulike vareslagene endret seg over tid, men 1 løp smør er ca 24 spann korn.

 

Gård

Sted

Eier

Eiendel 1617

Merknad 1617

Eiendel 1624

Merknad 1624

Auestad

Varhaug

Svend Hansen rådmann

1 vett

odel

Augedal

Lister

Willum Andersen

2/3 huder

odel

Brommeland

Jelsa

Hr Jonas Jenssen i Stavanger

0,5 løper 1 vett

odelsgods

Dverseid

Suldal

Povel Knudsen

0,5 løper

pant

Eideland

Klepp

Søffren Jenssen borgermester

1,5 spann korn 2 fåreskinn

pantegods

Edland

Klepp

Torn Søffrensen byfogd

2,5 vetter

pant

Hana

Hana

Svend Hansen rådmann

5 vett

pant

Hognestad

Haugland

Svend Hanssen

0,5 pund korn

0,5 pund

odel

Hognestad

Haugland

Jacob Søffrensen

3 vetter korn

Holen

Time

Svend Hansen rådmann

5 vetter

pant

Huallun

Haug

Svend Hanssen i Stavanger

5 vetter korn

Hyllen

Suldal

Christen Nilssen

0,5 løper smør

Høle

Høle

Svend Hansen rådmann

0,5 pund

pant

Håland

Time

Gabriel Lauritzen

5 vetter

kjøpt

Kalleland

Skåre

Torn Søffrensen / Torn Søffrensen byfogd

18 spann korn

kjøpegods

3 vetter

pant

Kvelland

Sæbø

Hr Jonas

0,5 løper smør

Kyllesø

Gann

Søffren Jenssen borgermester

1 vett korn

Kyllesø /Kjellesø

Gann

Svend Hanssen / Svend Hansen rådmann

1 vett korn

1 vett

pant

Leranger

Idse

Jacob Søffrensen

2 løper smør

Leiranger

Christen Gundersen på vegne av Hans Jensen av København

2 løper

pant

Lund

Suldal

Jon Willumsen

1 pund

odel

Malte

Lister

Willum Andersen

1/3 hud

odel

Midsalte

Haugland

Søffren Jenssen borgermester

1 vett korn

Mork

Jon Willumsen

5 merker smør

Nerimb

Suldal

Søffren Jenssen i Stavanger

0,5 løper smør

Rosnes

Åmøy

Søfren Jensen borgermester

1 pund

pant

Skjeldbred

Gann

Asbjørn Snareson

21 spann korn

3,5 vetter

odel

Tengereid

Torn Søffrensen byfogd

18 merker smør 1 fj. laks

pant

Tue

Klepp

Anders Rosenou rådmann

7 spann bol. korn

pant

Varberg

Åmøy

Niels Høgh borgermester

14 spann

pant

Underbakke

Jon Willumsen

6 merker smør

odel

Vaule

Aske

Hr Chresten Daphinsen

4 vetter korn

Våge

Suldal

Jon Willumsen

0,5 løp 6 merker

odel

Årrestad

Klepp

Gabriel Lauritzen

3 vetter

pant

Åseland

Klepp

Adam Einersen med sine medeiere

0,5 pund korn

Åseland

Klepp

Jørgen Adamsen

2 pund

odel