Julefogder, husarmes forstander, kemnere og byens tjenere i Stavanger by 1616-1641

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget 30.5.2003.

Jeg har ikke rukket å korrekturlese listene.

Retur

 

Tabellen er basert på Axel Kiellands sammenstilling i ”Samlinger”, pakke 9, håndskrift i Stavanger bibliotek.

 

? = Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalen

?? = hvor jeg er usikker på Kiellands håndskrift

/ = er forskjellige skrivemåter i ulike lister

 

Julefogden velges 21. desember og fungerer til 13. januar. I 1623 og 1624 gikk julefogden med spyd. Høvedsmændene for vægterne var to yngre borgere.

 

 

Julefogder

Husarmes forstander til 1674

og fattigforstander fra 1675

Kemnere

Byens tjener

1616

Nils Vemb

1617

1618

Brynnild Nilsen

Berent Berentsen og Torn Sofrensen

Kristen Gundersen

1619

Thammes Leth

Berent Berentsen og Jesper Egbertsen

Kristen Gundersen

Anders Skaffer

1620

Anders Rosenqu

Berent Berentsen og Jesper Egbertsen

Kristen Gundersen

1621

Peiter Reimers

Berent Berentsen og Jesper Egbertsen

Kristen Gundersen

1622

Hans Lauridsen skædder

Berent Berentsen og Jesper Egbertsen

Kristen Gundersen

1623

Gregers Aslaksen

Berent Berentsen og Jesper Egbertsen

Kristen Gundersen

Rasmus Clementsen

1624

1625

1626

Povel Knudsen

Berent Berentsen og Jokom Guldsmed

Kristen Gundersen

1627

Michel Hendrichsen Bolt

Berent Berentsen og Jokom Guldsmed

Kristen Gundersen

1628

Peder Gundersen

Berent Berentsen og Jokom Guldsmed

Sofren Torkildsen og Jens Skaffue

1629

Anders Jensen

Berent kræmmer og Jokom Guldsmed

1630

Villum Andersen

1631

Frans Johansen

1632

Frans Johansen

1633

Frans Johansen

1634

Ikke utnevnt

Berent kræmmer og Jokom Guldsmed

Frans Johansen og Anders Jensen Bonde

1635

Ikke utnævnt

Berent kræmmer og Jokom Guldsmed

Anders Jensen Bonde

1636

Søfren Thomesen Smed

Jokom Kirsebom og unge Berent Berentsen

Anders Jensen Bonde

1637

Søfren Hansen

Jokom Kirsebom og unge Berent Berentsen

Hans Cortsen

1638

Michel Christoffersen

Jokom Kirsebom og unge Berent Berentsen

Carsten Løtke og Hans Kortsen

1639

Frans Johansen

Jokom Kirsebom og unge Berent Berentsen

Carsten Løtke

1640

Christen Ericksen

Jokom Kirsebom og unge Berent Berentsen

Carsten Løtke

1641

Godske Pedersen?