Byggingen på Kongsgård i Stavanger 1.5.1610-30.4.1611

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 7.6.2004.

Retur

 

Nedenfor er en avskrift av Axel Kiellands utdrag av lensregnskapene for Stavanger len i 1610-1611. Det er nå i Axel Kiellands samlinger i Stavanger Bibliotek, pakke 3. Originalen er trolig i Riksarkivet i Oslo, Lensregnskaper, Stavanger len, pakke 256, Husholdningsregnskap 1610-1611. Regnskapsåret går fra 1.5 til 30.4. Forkortelsene som er brukt er nok:

 

b = skilling

rd og dlr = riksdaler

alb = album (myntenhet)

Lest = volummål

mark = myntenhet

sl = slette (delbetegnelse på myntenhet)

Td = tønne (”tønde”)

Tylft = 144 stykk

Pd = pund

 

Gammelgården er det samme som dagens Kongsgård.

 

?? viser til at jeg er usikker påtolkningen av Kiellands avskrift.

 

Jeg har prøvd å lage en bokstavrett avskrift. Det eneste avviket er at jeg har skrevet forkortelsen for mynten mark fullt ut.

 

Beskrivelsen hos Jan Hendrich Lexow: Kongsgård, Stavanger Museums årbok, 1969 kan være til hjelp for å forstå hva som gjøres og hvor!

 

*************

 

Udgifter ved Kongsgaarden

 

1 rd = 74 b

 

8.5.1610 bar to Karle op Hustømmer fra Gaardsbryggen til Gammelgaarden.

9.5.1610 begynte tre tømrere at opsætte et Hus paa Gammelgaard i Haven.

31.5.1610 førte 6 bønder Sten til Muren paa Gammelgaard.

 

2.6.1610 gjorde 1 ?? Bønder Kjelderene paa Gammelgaard rene.

4.6.1610 arbeidede Phillipus og Knud Murmestre paa Muren hvor Ildhuset skulde være. Blev beslaaet af Rasmus Kalkslager og 5 Bønder. Hold paa til 27.6.

 

5.7.1610 4 Bønder førte Jord af den sønderste Kielder som seneste opmuret blev

26.7.1610 førte 6 Bønder 3000 Mursten fra Fredrik Eidlen til Gammelgaarden.

30.7.1610 begynte Murmestrene at mure paa Skorstenen i Kjøkkenet. Blev Bistaaet af Bønder.

 

4.8.1610 gjorde 2 Tømmermend Didr og Endre en Manteles i Skorstenen

7.8.1610 Skar to tømmermend af de nederste Bjelker i Kjøkkenet som Skorstenen gaar op og jennem.

14.8.1610 gjorde Endre Tømmermand en Manthell i den Skorsten i den søndste Stue

17.8.1610 skar Tømmermanden af Bjelker i den sønste Stue, der Skorstenen opgaar.

24.8.1610 Mads Tømmermand gjorde en dør for Kaalhaven

24.8.1610 8 Bønder førte en Tømmerflaade ind til Byen til Gammelgaardens Behov.

27.8.1610 Skorstenen blev færdig.

28.8.1610 Endre og Hans Tømmermend gjorde et Skillerum i Borgerstuen

31.8.1610 Kjørte 8 Bønder Tømmer op fra Stranden.

 

7.9.1610 Kjørte 3 Bønder Tømmer op fra Stranden.

12.9.1610 Knud Murmand selvanden med rede ?? under det Hus i Haven.

19.9.1610 Niels Ferrisk skar Torv til næmte Hus

24.9.1610 6 Bønder førte noget Jord fra Kjøkkendøren til næmste Hus at forhøie det med

 

5.10.1610 8 Bønder førte Jord i næmte Hus

8.10.1610 Phillipus Murmester gjorde en Rendesten i Kjøkkenet ved Muren

22.10.1610 3 tømmermend lagde de nederste Bjelker i Karet i Haven.

22.10.1610 Phillippus Murmand opsatte en Kakkelovn i den lille Stue.

27.10.1610 Flyttede de 3 Tømmermend de øverste Bjelker i næmte Hus

31.10.1610 8 Bønder føjte en Tømmerflaade ind til Byen.

 

2.11.1610 15 Bønder kjørte Tømmeret op fra Stranden

18.11.1610 4 Bønder kjørte Bord fra Gaardsbryggen

 

14.2.1611 2 Karle førte Mursten fra Rasmus Skriver.

15.2.1611 begynte Phillippus og Knud Murmester at mure Skorstenen i det lille Kammer.

15.2.1611 var efter en Baad Lere til samme Skorsten

25.2.1611 begyndte Murerne at mure paa en Ovn

 

6.3.1611 begyndte de at mure en Grue i Ildhuset

12.3.1611 Niels Ferrisk skar Torv til Ildhuset (holdt paa i 3 dage)

 

1.4.1611 begynte Murerne at mure paa Cølnen i Ildhuset

15.4.1611 Mads Tømmermand arbeidede paa slaa Bord en Cølnen

22.4.1611 begynte Murerne at arbeide paa en liden Ovn i Ildhuset

26.4.1611 Murerne tilmurede 2 store Vinduer i 2 Kjeldere

27.4.1611 4 Tømmermend gjorde en Maltekarm i Ildhuset.

29.4.1611 14 Bønder oplagde Muren bag ved Stalden

 

Medgaaet Maaltider Mad:

Arbeidsfolkenes 838 a 3 b = 34 dl – 2 b

Bøndernes 444 a 7 alb = 14 dlr

1 læst kalk 3 ½ sl alb

Bord til det lille Kammers til Loft Gulv og Parniell saa gav det 12 Tylfter = 12 dlr

Guit for 1 Tylft Bord, hvoraf gjort 2 lange uddragne Benke 1 dlr

Er forbrugt til det Kammers i Borgestuen 2 Tylfter Bord = 2 dlr

½ Tylft Bord til det Skillerum i Svalen

Giert Snedker for en Vinduskarm i Kjøkkenet 20 b

Er forbrugt til en Lugas for Vinduerne og til Parneill over Skorstenen i Vinterstuen 1 dlr Snedkeren 1 ½ dlr

Givet Snedkeren i Arbeidsløn for en Skenkskive i Vinterstuen 2 mark

noch for en dør for Ildhuset 2 mark

Er forbrugt  til Ildhuset til Borlag, Gavler at klæde, til en Kolne og Maltekarm med mer 19 tylfter Bord 20 Pd Næver

?? G o Cit det Hus i Haven

Glasmesteren for 4 Vinduer i det lille Kammer a 20 b

Givet for Laas og Hængsler til den dør for samme lille Kammer 1 dlr

Til laas og Hængsler til Døren for Kammeret i Borgestuen 1 dlr

Givet for jern til Ildhusdøren 1 dlr

Givet for 2 Jern kakelovne i den ene i Vinterstuen, den anden i Borgestuen for hver 11 dlr.

1 Td Brød 1 ½ rd 1 Td smør 14 rd

1 Td Saltet Oxe Kjød 4 rd 1 Td saltet Faarekjød 4 ½ rd

1 Td Sild 3 rd 1 Td Torsk 2 ½ rd 1 Td Bønner 2 ½ rd

1 Td Byggryn 3 ½ rd 1 Td salt 5 mark

 

Johan Bordlovsk ?? solgte 24.4.1617 til Jørgen Kaas 2000 Mursten som er kjøbt til gammelgordtz Bygning i Stafv. For 15 dlr

Aggi Aggesen af Enkhugsen solgte til Jørgen Kaas til K. Mays Bygnings Behov 4000 smaa hollandske Mursten a 3 ½ rd pr 1000 8.7.1610

Od Tømmermand, Endre, Hans, Jens Christensen modtz 17.6.1611 af Jørgen Kaas 18 rd 1 ½ mark 2 ½ b for paa egen Kost at have opbyget et Ildhus paa Kongsgaarden.

Rasmus kalkslager fik af Jørgen Kaas 11 rd 4 b for Arbeid paa K Mj Gaard i Stvgr 1/5 1610 – 1/5 1611.

Phillippus Murmand fik af Jørgen Kaas 11 rd 4 b for Arbeide paa Kongsgaarden 1/5- 1610 – 1/5 1611: 3 Skorstene, Ildhusmuren, 2 Ovne ved Ildkant samt en Kiølle og en Kjedelgrue i Ildhuset.

Rasmus Lauritsen overlod til Jørgen Kaas til Kongsgaarden 700 Mursten for 7 rd. (Kvitering 14/5 1611).