Christian IVs besøk i Stavanger i 1607

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er lagt på internett 29.2.2004.

Retur

 

I Johan Heinrich Schlegel: Samlung fur Danischen Geschichte, Munzkenntniss, Oekonomie und Sprache, Zweyter Band, Kopenhagen 1774 er „Kong Christian IV Almanak for Aaret 1607“ gjengitt. Nedenfor er det som kongen skrev i perioden 24.7 til 19.8.1607 gjengitt.

 

Juli..

 

24        Kiøpte Sigismund Lutiz en Hest af mig for 90 Dlr.

            Samme Dag drog jeg fra Kiøbenhavn og til Fredrichsborgig, og siden derfra til Kronborrig.

25        Denne Dag gav jeg mig paa Reisen fra Kroneborrig op ad Stavanger til Herredagen.

26        De fattige 1 Mk.

28        Indtekt            122 Dlr 1 Mk.

            Udgift 9735 DlrSk.

31        Kom jeg til Stavanger

            Samme Dag gav jeg en Bonde 2 Dlr. som hjalp at styre os i Haffnen.

            Vandt jeg paa Leg imellom Kroneborrig og Stavanger 14 Dlr 1 Mk.

 

Aug.

 

2          De fattige 1 Dlr.

3          Begynndtes Herredagen udi Stavanger

6          Blev der bestilt nogle Nordlandske Styrmænd hos Niels Wind.

7          Bestilte jeg hos Niels Wind 6 Skippund Fier, hvilke han skulde mig hos Kiøbmanden udi Bergen, som haver den Wispenes Handel.

            Samme Dag vandt jeg paa Vedde af Erik Urne 50 Dlr.

8          Haver jeg tapt paa Dobbel, mens jeg var udi Stavanger til Herredag 20 Dlr.

            Samme Dag fik Herredagen udi Stavanger sin  Ende.

9          De Fattige 1 Dlr.

            Item for Liin klæder at toe 5 DlrMk.

            De som toede Linnet 6 Dlr.

10        Gav jeg Pigerne udi Jørgen Kasses Losemente 10 Dlr, og begav mig siden til Skiben udi Karssund.

11        Laa jeg stille udi Karsund og havde Modbør.

12.       Laa jeg stille.

13        Laa jeg stille.

14        Du imod Natten løb jeg udaf Karssund.

16        De Fattige 1 Mk.

19        Denne Dag kom jeg af Reisen fra Norge igjen udi Sundet for Kronneborrig og drog jeg siden til Vogns til København.