Skipsredere og skippere i Stavanger i perioden 1604-1646

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget 29.6.2003.

Tabellen er ikke korrekturlest!

Retur

 

Tabellen er en sammenstillinger av en lang rekke kildeavskrifter utført av Axel Kielland og som finnes i ”Samlinger”, håndskrifter i Stavanger bibliotek.

”?” er Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalene

”??” er hvor jeg er usikker på Kiellands håndskrift

 

 

Reder / eier

Skipper

Type fartøy

Navn

Størrelse (lester)

Kjent fra

Tilleggsopplysninger

-

Anders Jensen

skude

6

1631-32

-

Carl Willumsen

skip

20

1633-36

-

Egbart Jespersen

skip

24

1604-05

trelast

-

Jens Pedersen

skude

4

1631-32

-

Kristen Kluge

Skip

St Peter

43

1645

-

Oluf Knudsen

Jakt

16.3.1646

-

Oluf Tollefsen

Skude

14

1644-46

-

Peter Dorenfeldt

29

1631-32

-

Rasmus Tormodsen

kreyer

10

1631-32

-

Robert Henricksen

skip

20

1604-05

trelast

-

Samdle?? Rasmussen

Jakt

1645

-

Semb Jacobsen

kreyer

24

1646

-

Skanders?? Jensen

skude

14

4.4.1646

-

Steen Pedersen

Skip

St Peter

43

1645

-

Tørris Olsen

Skude

1645

-

Willum Meel

Fortuna

26

16.3.1646

-

Anders Jensen

skib

43

1643

-

Christen Hansen skipper

skude

10

1640-43

-

Christen Olsen

skude

14

1643

-

Claus Lett skipper

Skude

14

1640-41

-

Jens Pedersen skipper

Skude

14

1640-44

-

Oluf Olufsen

skude

24

1643

-

Oluf Olufsen skipper

kreyer

Pelicanen

16

1638-39

-

Ole Sørensen

Skude

24

1643

-

Peder Dorenfelt skipper

40

1635-36

-

Peter Dorenfeldt skipper

Jonas

30

1632-33

-

Torkild skipper

skude

14

1637-38

Anders Barkeland

2

1642-45

Anders Madsen

jakt

1644

Anders Nersten??

Anders Nersten??

Anders Rosenov

jakt

4

1631-32

Anders Rosenov

skip

20

1630

Bernt Berntsen

jakt

6

1643-45

Bernt Berntsen

5,5

1642-43

Bernt Berntsen

skip

1618-20

Last: mel, hamp, øl og smør

Bernt Berntsen

kreier

16

1635-38

Bernt Berntsen

rådmann

Jesper Christensen

Kreier

1619

Last: sild og eikebord

Bernt Berntsen unge

Jakt

3

1631-38

Bernt Svendsen

Jakt

6

1643-44

Carl Willumsen

borger

skip

15

1629-30

Carl Willumsen

jakt

3

1635-38

I 1637+38 er det salige Carl Willumsens jakt

Carl Willumsen

borger

Kreier

Duen

16

1634-35

Carl Willumsen

Carl Willumsen

skip

20

1635

Er bleven med mand og alt i 1637

Carsten Løtke

Baad

3

1643-45

Christen Christensen Trane

Christen Trane

skip

22

1604-06

Trelast fra Sauda

Christen Jensen borger

skude

14

1637-38

Christen Jenssen borger

Kreier Dugbaadt / Dugerbaad

Pincken

10

1634-36

Christen Trane

vrakbåt

1605-06

Kjøpt for fem mark

Christen Trane

skip

30

1610-11

Christen Trane

Jakt

6

1642-43

Christen Trane

jakt

3

1631-38

Christen Trane

Jens Pedersen

skip

40

1636-38

Christen Trane

Peter Dorenfeldt

skip

30

1633-34

Forliste på engelske banker i 1635-36

Christen Trane

Torkel

borger

Skude

21.2.1621

Christen Trane og Sev. Pedersen

skude

16

1642-43

Claus Buers??

jakt

1644

Claus Hofsmed

jakt

3

1631-32 + 1635-38

Claus Hofsmed

jakt

2

1633-34

Claus Olufsen

Jakt

2

1632-33

Claus Sigbjørnsen

jakt

1644

Daniel Christensen

jakt

3

1637-38

Daniel Christensen

1,3

1643-45

Daniel Laursen

jakt

3

1635-36

Egbart Jespersen

skip

25

1605-06

Trelast fra Jelsa

Eiluf Monsen

baad

1644

Frans Johannessen

jakt

3

1637-44

Gidske Pedersen

4

1642-45

Halvor

2

1635-36

Halvor Bjørnsen

jakt

3

1635-36 +1638

+1645

Hadde ikke jakt i 1637

Halvor Bjørnsen

2

1643-45

Hans Andersen

skude

14

1645-46

Hans Hansen

Jakt

5

1643

Hans Hansen

Hans Hansen

skude

16

1643-44

Hans Pedersen

jakt

5,5

1642-46

Helje Brand? Sævoldsen borger

skip

Den blaa due

14

1634-35

Helvig?

jakt

2

1631-32

Hendrick Hansen

4

1643-45

Hendrick Otølv??

Borger

Skude

St Anna

15

1.5.1646

Henrik Gaasen borger

skip

12

1629-30

Hofuer Gullichsen

skude

1644

Idken Svendsdatter

3

1637-45

Jacob Simensen Høg

borger

Bøiert

Fortuna

50

1634-36

Jens Jørgensen Mester

3

1635-36+ 1637-38

Jens Jørgensen Mester

Skude/jakt

4

1631-38

Jens Pedersen

skip

40

1637-38

Jens Pedersen af Stavanger

Fiskerskude

7

1637-38

Johannes Pettersen

10

1643-45

Johannes Pettersen

Byfogd

jakt

1644

Jon Østensen

Jon Østensen

skib

1608

Jonas Pedersen

skude

1644

Jørgen Berntsen

borger

Kreier

Pelikanen

16

1631-40

Jørgen Jenssen

Skude

1645

Jørgen Persen

Jørgen Persen

skude

1644-45

Jørgen Pheiff

jakt

2

1631-32

Jørgen Truelsen?

Jakt

6

1632-33

Kirsten M Jens

Skude

10

1642-45

Kristen Kluger

borger

skip

12

1631

Lauritz Jacobsen

jakt

1644

Lauritz Mortensen

borger

krejer

40

1644+46

Lauritz Sveningsen

jakt

2

1643-46

Maren Svend Hansens

jakt

3

1632-33

Michel Carstensen

3

1632-33

Michel Christoffersen

jakt

3 + 4

1631-32 +

1635-38

Den ble forlenget i 1637

Michel Guldnes

Jakt 

5??

1644

Michel Madsen

Johan Jacobsen

skip

12

1610-11

Niels Gjertsen

jakt

1644

Nils Hofsmed

3

1643-45

Nils Nilsen smed

jakt

1644

Olle Johansen

skib

10

1639-40

Oluf Olufsen

jakt

1644

Oluf Pallesen

Jakt

4

1632-33

Oluf Severinsen

Skip

Det hvide kors

95

16.3.1646

Peder Christensen

jakt

3

1637-38

Peder Christensen av Willem Andersens jakt

jakt

3

1643-44

Peder Kempes

jakt

3

1631-32

Peder Kiemppe

Jakt

2

1632-33

Peder Nielsen

Peder Nielsen

skude

1644

Peter Dorenfeldt

jakt

3

1643-44

Povel Hansen

jakt

2

1631-33

Povel Knudsen

Skib med to slette stenger

43

1643-45

Povel Knudsen

skip

10

1635

Var solgt i 1636

Povel Knudsen

jakt

3

1631-33

Povel Knudsen

Torkild Ølffuersen borger i Stavanger

skip

45

1629-30

Reinert Svendsen

jakt

3

1635-38

Robert Ogelby

krejer

Duen

29

1633

Robert Pheiff

jakt

4

1643-46

Severin Pedersen

jakt

6

1632-33

Severin Pedersen borgermester

skude

16

1642-43

Susanne N

jakt

4

1632-33

Svend Berentsen

Svend Berentsen

krejer

Pelicanen

16

1631-36

Svend Hansen

3

1635-36

Søfren Pedersen

jakt

3

1631-36

Søfren Pedersen

skude

14

1641-42

Søfren Pedersen

skude

4

1635-36

Er bleven med mand og alt i 1637

Søfren Pedersen

Borgermester og hans medeiere??

skude

24

1643-45

Søfren Pedersen egen skude

skude

16

1643-45

Søren Jensen rådmann

skip

22

1605-06

Trelast fra Hjelmeland

Thomas Christensen

skude

3

1643-45

Tore Olsen

baad

1644-46

Tørres Olsen

baad

2

1643

Willum Andersen

3

1642-43

Willum Andersen

jakt

6

1631-32

Willum Jonsen

rådmann

skip

Østen Willumsen

Jakt

4

1631-33

Østen Willumsen

skude

8

1633-34