LEDINGSLISTER AV STAVANGER BY FOR 1602-1613 – ALFABETISK ORDNET

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 9.2.2005.

 

Retur   

 

Tallene i tabellen er innbetalt leding fra Stavanger by slik det framgår av skattelistene. I 1604-05 betalte hver mann eller enke en skilling. Videre ble det betalt en skilling for hvert par hus. Det var en del som er fritatt for leding for seg selv. Det var borgermesteren, rådmenn, lagmannen, byfogden, soknepresten, skolemesteren, predikanten og biskopen. Noen utenbys betalte bare leding for hus og ikke for seg selv. I 1612-13 betalte alle to skilling.

 

Flere skattelister er slått sammen og navnene er normalisert til en viss grad. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige personer er blitt betraktet som en. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalen. Listene er basert på Axel Kiellands avskrifter som er i ”Samlinger”, pakke 3, håndskrift i Stavanger bibliotek. Ledingslista for 1604-1605 er trykket blant annet i Hans E Næss og Erik S Gundersen: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, Stavanger, 1971 side 238-242. Den stemmer rimelig bra med Kiellands avskrift. Det er en del navn som er skrevet (normalisert?) noe forskjellig. Innholdsmessig er det så langt jeg kan se to avvik av betydning. Kielland har lest ett navn (Giert Giertsen) helt ulikt den trykte utgaven (Bernt Berntsen). Det andre avviket er på et beløp som er betalt i skatt. Slik jeg har lest originalen i Riksarkivet er Kiellands avskrift rett i dette tilfellet (Giert/Bernt).  For en av listene har Axel Kielland to uavhengige (?) avskrifter. Det er der noen mindre forskjeller i skrivemåten mellom listene. Jeg håper ved anledning å få sjekket listene mot originalene!

 

For året 1612-13 er dette en avskrift fra fotokopier av originalen mottatt fra Riksarkivet i Oslo. Kilder er oppgitt å være Rentekammeret, Byregnskap, Stavanger, pakke 01, 1602-1639.

 

Jeg har prøvd å se om det er noen sammenheng mellom rekkefølgen på personene listene for 1602, 1603 og 1604, men uten at jeg kan se noen systematikk. Jeg har plukket ut personer som er i mer enn en liste. Jeg har gitt hver innførsel et nummer i hver av listene – kronologisk etter som de står i listene. Jeg har så bruket et regneark og plottet nummerne mot hverandre for de som er ført i mer enn en liste. Det blir da bare en stor sky uten noen synlige korrelasjoner. Noen ganske få er ført i nærheten av hverandre i to lister, men årsaken kan da være at de har tatt følge til byfogden eller det er en ren tilfeldighet. Trolig er listene ført ved at de er ført forløpende etter hvert som folk har kommet til byfogden og betalt. Betalingen av ledingen foregikk normalt i januar.

 

Byregnskapene for 1609-1610, 1610-1611 og 1611-1612 mangler i Riksarkivet. Ledingslister for denne perioden mangler også i Axel Kiellands avskrifter.

 

Tilpassinger i avskriften:

* Der kilden har brukt b - for eksempel som Hanben, har jeg skrevet Hanssen.

* Der kilden har brukt forkortelsen for skilling (”b”) - har jeg skrevet ”skilling”.

* ”?” er Axel Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalen

* ”??” er hvor jeg er usikker på håndskriften på grunn av overstrykninger, overskrivinger, blekkflekker eller andre årsaker

*  ”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister

* ”( )” er brukt når skrivemåten på navn avviker bare med en bokstav. Som eksempel er det i den ene lista skrevet ”senn” og i den andre ”sen”, skriver jeg her ”sen(n)”

 

 

1602-03

1603-04

1604-05

1605-06

1606-07

1607-08

1608-09

1612-13

Adam Einersen

8 skilling

9 skilling

8 skilling

Adzer Endesen af Arnegaard

5 skilling

Albert Skok

8 skilling

Albricht Jonsen

2 skilling

2 skilling

Anders Boersen

2 skilling

2 skilling

1 skilling for et par huse

Anders Jonsen

2 skilling

Anders Lauritsen

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

Anders Mester Skipsbygger

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

An(n)ders

Niel(ls)sen(n)

1 skilling

2 skilling

Anders Olfsen

1 skilling

1 skilling

Anders Povelsen

2 skilling

2 skilling

An(n)ders Skott / Skaeth

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Anders Skrædder

1 skilling

Anemon Siffuersen

1 skilling

1 skilling

Anna Jydis

1 skilling

1 skilling

Anna Mester Hansis

2 skilling

5 skilling

Anne Christen Jules  /Jylles

1 skilling

1 skilling

Anne Gjertsdatter

1 skilling

Anne i Borenhorsts

1 skilling

Anne Joenses

1 skilling

Anne Niels Knudsens

2 skilling

Anne Thomisdatter

2 skilling

Antonius / Antoni Olfsøn / Olsen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Mester Arndt / Aarennth Bardtskjer

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Arnegaarden 

1 skilling

5 skilling

5 skilling

Asbiørn Snarensen

2 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Asbiørn Snar(r)ens(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Asbiørn Søffnesen

2 skilling

Assgeir thømermannd

2 skilling

Barbra - hustru

3 skilling

3 skilling

4 skilling

2 skilling

2 skilling

Barthel / Bertil / Bertell Lamp(p)e

4 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Bendt / Bennt

Mogen(ns)sen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Berendt skrædder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Berent Guldsmed

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Beren(n)t

Smed(t)

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Ber(r)ent(h)

Valenkamp / Fal(l)enkamp

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Berndt skrædder

2 skilling

Bjørn Skrædder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Bottolf Ottesen

1 skilling

Brønnilld / Børild Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Byrge Aslachsen

1 skilling

1 skilling

Børild / Brønild Nielsen

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Børild / Byrri ??

Eriksen / Erickssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Børril Olufsen

2 skilling

1 skilling

Carine Nielsdatter

1 skilling

Carnelius skredder

2 skilling

Carsten(n) skomag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Casper Friis

2 skilling

1 skilling

2 skilling

Christen Christensen Trane

2 skilling av to par hus

2 skilling

2 skilling

Christen Gundersen

2 skilling

Christen Hansen

2 skilling

2 skilling

Christen Laursen

2 skilling

2 skilling

Christen Aalborg / Olborgh

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn / Christiern

Ju(e)ll

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christenn / Christenn Madtzen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christiern / Christenn Skrædder / skredder

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Christen(n) Smidt

2 skilling

Christiern / Christenn

Spin(n)der / Spender

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Christiern Tømmermann – en løs kar

1 skilling

1 skilling

Christoffer Buntmaker

1 skilling

1 skilling

Christopher Hannssenn

2 skilling

Christoffer Pouchen

1 skilling

Christopher Pouelssenn

2 skilling

Christoffer Tordsen

2 skilling

2 skilling

Claus / Claues Brekenfild / Breckennfelld

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Claus paa Valberg

2 skilling

1 skilling

1 skilling

Claus Reinildsen

2 skilling

Claus / Chlaues Ronildsen / Rønilldsenn

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Colbiørn Helliesen

2 skilling

Colbiørn ved Nousten

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Cornelius skrædder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Kortt Anncker

2 skilling

Cort / Quort Tanker

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

Daffind Olsen

2 skilling

2 skilling

Daniel Christensen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dauid Breuand

2 skilling

Dauid Christennsenn

2 skilling

Dauid Olfsen

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Dauid Skomaker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Dauid Skomaker

1 skilling

1 skilling

David / Dauid Gullen /

Gullin(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

David Kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

David Tallaksen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Dirik Corneliussen

2 skilling

2 skilling

Eilert Brynning

2 skilling for to par hus

3 skilling for 3 par hus

Eilert Spekmand

2 skilling

Eilof /Eil(l)ert Hen(nd)ri(c)ksen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Einer Odsen

2 skilling

Elffue  ? Snedker

1 skilling

Eline Pedersdatter

1 skilling

En(n)dre / Enner Snedker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

3 skilling

3 skilling

2 skilling

Engelbret Engelbretsen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Enngebreth N:

2 skilling

Engelbret Hoffulis ?

2 skilling

Erick Staal(l)

2 skilling

2 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Eri(c)k Pedersen / Peitherssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Erik Skrædder

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Eske Jennssen

2 skilling

Fallenlein

2 skilling

Frantz Saugmester

2 skilling

1 skilling

Fredrik / Frederick Eyd / Eidem / Eydenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gamell Madlenne

2 skilling

Gierdt Bronn

2 skilling

Giermannd Størckurssenn

2 skilling

Giert(h) Bruer

5 skilling

5 skilling

5 skilling

2 skilling

Giert Skrædder

1 skilling

Gjert(h) Gjertsen / Gierthssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gjert / Gierth Snip(s)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Gregers Assleffsenn

2 skilling

Gunder Rasmusen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Gunnder thømermannd

2 skilling

Guri Karl Snedkers

2 skilling

Haffuard Olssenn

2 skilling

Hagen / Haagen(n) saugmester

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Haldvord Trogilsen

2 skilling

Hallduord Ollssenn

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Halvard Saugmester

1 skilling

2 skilling

Halvor Olfsen

1 skilling

Hans Arnesen

1 skilling

1 skilling

Hans Barshider ??

2 skilling

2 skilling

Hans Davidsen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

Hans Jenssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hans Joensen

2 skilling

Hans Kipper

2 skilling

Hans Mortensen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Han(n)s Olufsen / Ollsenn

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Han(n)s Rasmussen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hans Simonsen

10 skilling

Han(n)s Skrædder / skredder

2 skilling

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Han(n)s

Surlan(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Hans Thømermand

2 skilling

Hans væver – en løs dreng

1 skilling

Hans Østervaag

2 skilling

2 skilling

Henrik Carstensen

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Henrik Fasmer

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Henndrick Hermanndtzen

2 skilling

Henndrick Passuer

2 skilling

Henndrich skomagger

2 skilling

Herman Lullemand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Herman(n)d Didri(c)ks(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Herman(n)d Lennemand / Lønemand

2 skilling

2 skilling

Hermand N.

2 skilling

Hielder  Kirsten

1 skilling

Hiermannd Einerssenn

2 skilling

Hor(c)ken(n) Skomager

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Håvard / Haffuard Olfsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Iffuer Christensen

2 skilling

Iffuer Mortennssenn

2 skilling

Iffuer Willumsen / Willomssenn

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Ingeborg Hans Skottes

2 skilling

Jacob / Jacop An(n)ders(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob Godtzleff

2 skilling

Jacob Skrædder / skredder

1 skilling

2 skilling

Jacob Snedker / snedicker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacob Snedker

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacop Jørgensen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacop Pauler/ Pat(h)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jacop Saugmester – en løs kar

1 skilling

1 skilling

Jacop Tømmermand

1 skilling

1 skilling

Jahan(n) Kip(p)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahan(n) Væver / Weffuer

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jan Pedersen

2 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Andersen

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Bonde / Bunnd

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Jens Baadsmand

1 skilling

2 skilling

Jens Christensen

2 skilling

2 skilling

Jens Christiensen(n)  / Chrestinnssenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Hannssenn

2 skilling

Jenns Harestad

2 skilling

Jens Jensen

2 skilling

2 skilling

Jens Jensen Skrædder

2 skilling

2 skilling

M Jens Jørgensen

2 skilling av 2 par hus

2 skilling

2 skilling

Jenns Lauritzenn

2 skilling

Jen(n)s Les(s)øe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Madsen / Madtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jen(n)s Ol(l)sen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Olufsen / Olfsen

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

Jen(n)s Pallesen(n)

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Pallesen – en løs kar

1 skilling

1 skilling

Jens Pedersen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Persen Kræmmer

2 skilling

Jens Povelsen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Hr Jens på Strand

2 skilling

2 skilling

2 skilling av 2 par hus

Jenns Roed

2 skilling

Jen(n)s Saugmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jenns Skauffboe

2 skilling

Jens skolemester

1 skilling

1 skilling

Jen(n)s Skredder i Smugen(n)

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Jen(n)s Skrædder / skredder

1 skilling

2 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jens Tordsen / Toresen

2 skilling

1 skilling

Jens Torssens kvinde

2 skilling

Jesper Bag(g)er

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Christiernsen / Chrestennssen

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Egbretsen / Egbretzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jesper Saugmester

2 skilling

Joen Kindtmand

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Joen Svendsen

2 skilling

Joen / Jonn Svendske / Suennshe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Joen Tommesen

1 skilling

Johan / Johans Klokker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

4 skilling

Johan / Jahann Bagger / Bager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Johan Kiper / Kipper

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Johan / Jehan / Jahann skomag(g)er

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahann Staall

2 skilling

Johannes Eriksen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jahannis klocker

2 skilling

Johannes Lauritzen

2 skilling

3 skilling

3 skilling

Johannes Loland

2 skilling

Jon Dafindsen

1 skilling

1 skilling

Jon(n) Davidsen / Dauidtzenn

1 skilling

2 skilling

Jon(n) Kier

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Jon Mester

2 skilling

Jon prest på Bø

2 skilling

2 skilling

Jon skomager

2 skilling

Jon(n)

Styrman(n)d

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Jon Willumsen paa Marken

3 skilling

Jon Østensen

6 skilling

6 skilling

6 skilling av 6 par hus

6 skilling

6 skilling

Jost Holdt

2 skilling

Jørgel / Jørgenn Moell / Moll / Mell

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Jørgenn Adamssenn

2 skilling

Jørgen Guldsmed

2 skilling

Jørgen Knudtsen

2 skilling

Jørgen Pedersen

2 skilling

2 skilling

Jørgenn Saugmester

2 skilling

Karen Fredriks

1 skilling

Karine Tranes

2 skilling

2 skilling

Karine Tranes

5 skilling

Kirsten Hans Nordfarts

2 skilling

Kirstin Kristoffers

2 skilling

2 skilling

Kirstin Oluf Einersens

2 skilling

2 skilling

3 skilling

Kirstine / Kirsten Pedersdatter

1 skilling

2 skilling

Knud - prest i Suldal - for to kare

2 skilling

Knud Andersen

1 skilling

Knud Iversen – en løs kar

1 skilling

Knud Lauridsen / Lauritzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knud Olfsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling ”paa Marken”

2 skilling

2 skilling

Knud Ol(l)s(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Knudt paa Marken

2 skilling

Knud Murmester

2 skilling

Kolbiørn Hellesen

2 skilling

2 skilling

Kolbiørnn ved Nøstidt

2 skilling

Lambreth skipbyger

2 skilling

Lambert Tømmermand

1 skilling

1 skilling

1 skilling

Lambrigt Søfrensen

3 skilling

3 skilling

Lass  Ottesen

2 skilling

1 skilling

Lass Oddsen / Odtzenn

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Laurits Pedersen

2 skilling

Lauritz Andersen

1 skilling

Lauritz Broersen(n) / Breoerssen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauritz skomager

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lauridtz Thostennsenn

2 skilling

Lennert Olsen

2 skilling

Le(i)nnert(h) Skomager

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Lyche / Lydtke maler

1 skilling

1 skilling

Mads Clementsen

2 skilling

2 skilling

Mads / Madtz Jen(n)s(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mads Joensen

2 skilling

Magdalein paa Marken

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Margrete Hendrik Fuses

2 skilling

Margrethe Herman Skomakers

2 skilling

2 skilling

2 skilling + 3 skilling

Margrethe Hermands

2 skilling

Ma(d)ts

Niel(l)sen(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mats Olsen

3 skilling

3 skilling

Madtz skredder

2 skilling

Mattiis Klausmed

2 skilling

Mathies Kollerth

2 skilling

Mattis Køler

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mauritz Pedersen – en løs kar

1 skilling

1 skilling

Michel Christensen

2 skilling

Michel / Mickell Cornelisen / Carnelissenn

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

Michel / Mickell Glarmester / Glassmester

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Michel / Mickell Madsen / Madtzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mogens Bager

1 skilling

Mogens Jonsen / Jansen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Mogen(n)s Lauritsen / Lauritzenn

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Morten Kræmmer

2 skilling

Morthen Bartelsen

2 skilling

2 skilling

Niels Andersen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Andersen skrædder

1 skilling

2 skilling

Niel(l)s Ferrisk / Ferrishe

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Guttormsen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Hofsmed

2 skilling

Niel(l)s

Hø(e)g(h)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Jude

1 skilling

Niels Jørgensen

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Klokker

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Madsen

1 skilling

1 skilling

1 skilling

Niels Madsen Skrædder

2 skilling

Niels Michelsen

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Mogensen  - en løs kar

1 skilling

1 skilling

Niel(l)s Pallessen

2 skilling

Niel(l)s

Peders(s)en(n)

2 skilling

2 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Pedersen Shafbo / Scaubøe / Skoibo

1 skilling

1 skilling

3 skilling

3 skilling

3 skilling

2 skilling

2 skilling

Niels Povelsen

2 skilling

2 skilling

Niels Skomager

2 skilling

2 skilling

1 skilling

1 skilling

1 skilling

2 skilling

2 skilling

Niells Skauffboe