Kongens grunnleie av Stavanger by anno 1602-1609

 

© Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 1.4.2003.

 

Retur

 

Tabellen nedenfor angir kongens leieinntekter av tomter og hus i Stavanger. Flere skattelister er slått sammen og navnene er normalisert til en viss grad. Sammenslåingen innebærer en viss mulighet for at forskjellige personer er blitt betraktet som en. Videre er navnene sortert alfabetisk. For nærmere vurderinger bør en sjekke med originalkilden i Riksarkivet i Oslo. Tabellen er basert på Axel Kiellands avskrifter i ”Samlinger”, pakke 3, håndskrift i Stavanger bibliotek.

 

For 1604-1605 finnes det også en trykket utgave gjengitt blant annet i Hans E Næss og Erik S Gundersen: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, Stavanger, 1971 side 238-242. Det er noen mindre forskjeller i hovedsak i skrivemåte eller normalisering (?) av navnene. For Niels smed og Siver Jacobsen er der ikke oppført samme beløp i den trykte utgaven som i Kiellands avskrift. I begge tilfeller har Kielland skrevet mark, der den trykte utgaven har pund. Tallverdiene er like. Hva som er riktig skal senere ved anledning sjekkes mot originalen i Riksarkivet.

 

Byregnskapene for 1609-1610, 1610-1611 og 1611-1612 mangler i Riksarkivet. Inntektslister over grunnleie for denne perioden mangler også i Axel Kiellands avskrifter.

 

Der Kielland har brukt forkortelser for myntenheter, som ”b” - har jeg skrevet ”skilling”. En riksdaler er 66 skilling – i det minste for de fleste av listene.

Der Kielland har brukt ”½” har jeg skrevet ”,5”.

”?” er Kiellands egne ut fra avskrivingen av originalen

”??” er hvor jeg er usikker på Kiellands håndskrift

”/” er forskjellige skrivemåter på navn i ulike lister

 

1602-03

1603-04

1604-05

1605-06

1606-07

1607-08

1608-09

Adam Einersen

8 skilling

8 skilling

Adzer Endresen

1 mark

1 mark

4 mark

4 mark

Anders Boersen

12 skilling

12 skilling

12 skilling + 1 mark af en annen grund

 21 skilling

21 skilling

Anders Jonsen

8 skilling

Anders Skaat

14 skilling

14 skilling

Annes Joests i Grundleie

8  skilling

8  skilling

Barbra Hustru - Morten Nielsens

1 daler + 8 skilling av en hage

1 daler + 8 skilling

1 daler av hennes hus indtil videre beskeed gifuet + av hennes hage 28 skilling + av en liten øde grunn 8 skilling

1 daler av hennes hus + av hennes hage 28 skilling  + av en liten øde grunn 8 skilling

1 daler av hennes hus + av hennes hage 28 skilling + av en liten øde grunn 8 skilling

28 skilling av hennes hager + 8 skilling av en ødeplass + 3,5 mark 4 alb av hennes hus.

0,5 daler av hennes hager + 8 skilling av en ødeplass + 3,5 mark 4 alb av hennes hus.

Barbra Knudsdatter 

8 skilling

8 skilling

Berent af Arlis Hus og Grund

3 mark

3 mark

Bernt Berntsen

2 mark+8  skilling

2 mark+8  skilling

2,5 mark

2 mark av hans grund + 8 skilling

2 mark av hans grund + 8 skilling

2,5 mark for hus og hage

2,5 mark for hus og hage

Bernt Berntsen for Simen Jacobsens hage

14 skilling

14 skilling

Bertil Lampe af Eiler Speekmands Hus og Grund

28 skilling

28 skilling

Carl Snedker

2 mark

2 mark

Christen Nilsen borger-mester

8 skilling

2 mark

2 mark

2 mark

2 mark

Claus Reinildsen paa Valberg

4 mark

4 mark

Claus Rønildsen

1 mark 2 skilling

1 mark 2 skilling

Cornelius Skrædder

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 3 skilling

1 mark 3 skilling

Daniel Christiensen

2 mark

2 mark

2 mark

2 mark

2 mark

Dauid Skomaker

8 skilling

8 skilling

8 skilling

David Gullen

11 skilling

11 skilling

David Kiper/

Kipper

2,5 mark

3 mark

3 mark

2,5 mark 4 skilling

2,5 mark 4 skilling

David Olsen

13 skilling

13 skilling

David Willumsen

12  skilling

12  skilling

Erik Skredder

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

Erik Staal

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

Fredrik Eid/Eide/

Eiden

8 skilling

1 mark 3 skilling

1 mark 3 skilling

Gert Bruer

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 5 skilling

1 mark 5 skilling

Gierdt Skrædder

2 mark

2 mark

Giert Bruers Bou med Jens Tommesens Overloft paa – ”af”

15 skilling

15 skilling

Haffuard Olsen

12 skilling

1 mark

4 skilling

1 mark

4 skilling

Haldvard Trøgilsen

10 skilling

10 skilling

Haldvor Saugmester

8 skilling

8 skilling

Hans Pedersen af sin Grund

1 mark

1 mark

Hans Rasmussen

10 skilling

10 skilling

Hans Simonsen

2 rigsdaler

2 rigsdaler

2 rigsdaler + 8 skilling av hagen

12 skilling av hans hage + 2 daler av begge sine Huse.

12 skilling av hans hage + 2 daler av begge sine Huse.

Hans Skotte

1 mark

1 mark

Hans Surland

3 skilling

3 skilling

Hans Østervaag

2 mark 4 skilling

2 mark 4 skilling

Herman Direksen

9 skilling

9 skilling

9 skilling

Horken skomager

6 skilling

Horkens hage

12 skilling

12 skilling

Jacop Snedker

14 skilling

14 skilling

Jens - prest på Strand

3 mark

3 mark

3 mark

3 mark 3 skilling

3 mark 3 skilling

Jens Christiensen

1 mark

1 mark

1 mark

Jens Jørgensen - prest

1 mark

1 mark

1 mark

Jens Lesøe

1,5 mark

1,5 mark

1,5 mark

2 mark 3 skilling

2 mark 3 skilling

Jens -Mester

1 mark 4 skilling

1 mark 4 skilling

Jens Mester af Torbjørn Michelsens Hus og Grund

1 mark

1 mark

Jens Olfsen

1,5 mark

1,5 mark

1,5 mark

Jens Olsen

1 mark 7 skilling

1 mark 7 skilling

Jens Olufsen af Jacob Buckers Hus og Grund

1,5 mark

1,5 mark

Joen Kiendtmand

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Joen Lille

12 skilling af sit Hus

12 skilling af sit Hus og Grund

Joen prest Grunnleie

1 mark

1 mark

Joen Suenske

8 skilling + 8 skilling

8 skilling + 8 skilling + 1,5 mark av huset

8 skilling

8 skilling

8 skilling

1 mark

1 mark

Johan Bager

9 skilling

9 skilling

Johannes Eriksen

12 skilling

12 skilling

8 skilling

13 skilling

13 skilling

Johannes i Østervåg

2,5 mark

2,5 mark

2,5 mark

Johannes Vintapper

8 skilling

8 skilling

Jørgen Kaas’ hus – ”af velbyrdige”

0,5 daler

8 skilling

Karine Peder Tranes

1 daler+1 daler i grundleie

1 daler+1 daler

Kiersten Pedersdatter

1 mark 6 skilling

1 mark 6 skilling

Kirsten Kristoffers

12 skilling

12 skilling

Kirstin Kristoffers av Just Hol­thusis hage

8 skilling

Kirstin Oluf Einersens

18 skilling

18 skilling

18 skilling

Knud Lauritzsen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Knudt prest 

1 mark i grundleie+8 skilling

1 mark +8 skilling

1 mark + 2 mark av hans hage

2 mark + 2 mark av hans hage

2 mark 6 skilling av hagen + 0,5 daler av hans hus

2 mark 6 skilling av hagen + 0,5 daler av hans hus

Laurits Clausen af Markens Hus og Grund

8  skilling

8  skilling

Lauritz - Prest på Klepp

28 skilling

28 skilling

28 skilling

2,5 mark

4 skilling

2,5 mark

4 skilling

Lauritz Olfsens grunn – ”av”

3 mark

3 mark

3 mark

Lejennill af sin Hus og Grund

8  skilling

Linnert Skomaker

2 mark

2 mark

2 mark

2 mark

2 mark

M Mathis Køller /Køler af sin hus + hage

1 mark

2,5 daler 5 skilling

2,5 daler 5 skilling

Mads Jenssen

8 skilling

8 skilling

9 skilling

9 skilling

Mads Nielsen

1 mark

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Magdalena gammel

1 mark

1 mark

1 mark

1,5 mark

1,5 mark

Magdeleine paa Marken

1 mark i grundleie

1 mark

Margrethe Herman Skomakers

2 mark og for hennes hage 12 skilling

2 mark og for hennes hage 12 skilling

2 mark og for hennes hage 12 skilling

8 skilling + 2 mark

8 skilling + 2 mark

Mogens Lauritsen

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 6 skilling

1 mark 6 skilling

Mogens Torkildsen

1 mark

1 mark

Niels Andersen

8 skilling

8 skilling

Niels Ferrisk

12 skilling

12 skilling

Niels klokker

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Niels Knudtsen

1 mark

1 mark

Niels Torkildsen klokker

12  skilling

12  skilling

Nils Guttormsen

10 skilling

10 skilling

10 skilling

Nils Pedersen

8 skilling

Nils Scauboe

3 mark

3 mark

3 mark

2 mark

2 mark

Nils Smid / Smed

2 mark og av hans brygge 8 skilling

2 mark og av hans brygge 8 skilling

2 mark og av hans brygge 8 skilling

3,5 mark + av hans brygge 8 skilling

1 daler + av hans brygge 8 skilling

Nils Tollefsen

1,5 mark

1 mark

1 mark

1 mark 2 skilling

1 mark 2 skilling

Olluf Tollufsen

1,5 mark

1,5 mark

for 2 år 2 mark

1 mark 3 skilling

1 mark 3 skilling

Peder Amundsen

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 5 skilling + 14 skilling av hans hage

1 mark 5 skilling + 14 skilling av hans hage

Peder Bloch

1 mark

1 mark

1 mark + 22 skilling

1 mark + 12 skilling

1 mark +

1 mark

1 mark 5 skilling +

1,5 mark

1 mark 5 skilling +

1,5 mark

Peder Kieldsen

8 skilling

8 skilling

Peder Odfnesen af Svend Aslachs Hus og Grund

1 mark

 1 mark

Peder Saugmester

8 skilling

 8 skilling

2½ mark

2½ mark

2½ mark

2 mark 13 skilling

2 mark 13 skilling

Peder Skrædder af Joen Svenskes Hus

1,5 mark

1,5 mark

Peter / Petter Kipper

1,5 mark +1,5 mark

1,5 mark +1,5 mark

3 mark

3 mark

3 mark

29 skilling + 2 mark av hagen

29 skilling + 2 mark av hagen

Peter Carstensen

2 mark

2 mark

2 mark

2,5 mark 3 skilling

2,5 mark 3 skilling

Pouel Pedersen

29  skilling

29  skilling

Pouel Scriffuer

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

29 skilling

Pouell Jørgenson

20  skilling

20  skilling

20 skilling

20 skilling

20 skilling

1,5 mark 3 skilling

1,5 mark 3 skilling

Rasmus - prest på Rennesøy

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

Rasmus Skrædder

1 mark

1 mark

1 mark 4 skilling

1 mark 4 skilling

Robert Skinder

20 skilling+1 mark av en hage + 1 mark av en hage

20 skilling+1 mark av en hage + 1 mark

Robert Skomaker

28 skilling

28 skilling

28 skilling

1 mark 6 skilling + 12 skilling

1 mark 6 skilling + 12 skilling

Rynnild av en grund og hus

8 skilling

Seuerin Jenssen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Simen Jacob  noch af Hans Guldsmeds Gaard

3 mark

3 mark

Simen Jacobsen

1,5 mark

1,5 mark

3,5 mark 4 skilling

3,5 mark 4 skilling

3 mark + 1,5 mark

3 mark + 1,5 mark

Søfren Jensen borger-mester

1 mark

1 mark

Thomas Kerentz

1 mark

1 mark

20 skilling

1 mark 6  mark

1 mark 6  mark

Thomas Pedersen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

Thomas snediker

18 skilling

17 skilling

17 skilling + av hans hage 18 skilling

1 mark 1 skilling + 1 mark 4 skilling av hagen

1 mark 1 skilling + 1 mark 4 skilling av hagen

Thomas Tømmer-mann

0,5 mark

0,5 mark og 8 skilling

1 mark 4 skilling

1 mark 4 skilling

Thorbiørn Mickelsen

8 skilling +1 mark

8 skilling +1 mark

Thord/Tore Thordsen

8  skilling

8  skilling

8 skilling

8 skilling

8 skilling

12 skilling

12 skilling

Trogils Valberrig

10 skilling

10 skilling

Trund paa Marken

1 mark

 1 mark

Vellomb Sandersen

12 skilling

12 skilling

12 skilling

1 mark 6 skilling

1 mark 6 skilling

Villads Christensen i Grundleie

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 6 skilling

1 mark 6 skilling

Villomb Olfsen

1 mark

1 mark

1 mark

2 mark 3 skilling

2 mark 3 skilling

Wellum Joensen 

1 mark

 1 mark

1 mark

1 mark

1 mark

1 mark 4

skilling

1 mark 4

skilling

Willom Barkeland

1,5 mark

1,5 mark

1,5 mark

2,5 mark

2,5 mark

Willum Iffuerdsen

12 skilling

 12 skilling

12 skilling

12 skilling

12 skilling

14 skilling

14 skilling

Sum

16,5 daler

15,5 skilling

16,5 daler

16 skilling

23,5 daler

25 skilling

25 rdl

1 mark

6 skilling

23,5 rdl

1 mark

25 skilling

32,5 rdl

1 mark

4,5 skilling

33 dl

3,5 mark

1,5 skilling 1 alb.

 

Jeg har ikke sjekket med at summene stemmer med den oppgitt summeringen.