1595-98 Accise i Stavanger

 

Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Versjon 4.8.2004.

Retur  

 

Teksten nedenfor er en avskrift fra fotokopier av Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskap, Bergenhus len, pakke 2.3, vedlegg H. Jeg har satt opplysningene inn i en tabell som vist nedenfor, uten at tabellformen er brukt i originalen.

 

Accice (også kjent som Zidtze, aksise, sise eller siise) = en importtoll på øl utliknet i byene.

M = mester (håndverksmester)

Læst og tønner er volummål for øl der 1 læst = 12 tønner

4 mark = 1 daler

St Olaj dag = Olsok = 30. juli

 

*************

 

Albert Pedersøns Regenschabff Byfougit, wdj StaffuangerBeregnit fra thendt 8 July Annos 1595 och uthill Den 17 Martij Aos 1598.

 

Register oc klart Regnskap paa hues Zidtze Pendinger som ieg Albert Pederssøn haffuer annamet aff Stawangers By siden sænneste gang iegh giorde Regenskab paa Bergenhus.

 

Tidspunktet for betalingen av accisen

Skatteyter

Skattegrunnlaget

Utliknet skatt

8.7.1595

21.12.1595

21.12.1595

22.12.1595

23.12.1595

23.12.1595

Jøreni Øystenssøn

M. Hans Bartskiær Adzer Endretsøn Christiern Tranne Willemi Madsønij

Eyllert Brunnick

1 læst Tiøstøl

2 tønner Tiøstøl

3 tønner Tiøstøl

15 tønner Tiøstøl

3 tønner Tiøstøl

10 tønner Tiøstøl

3 daler

2 mark

3 mark

15 mark

3 mark danske

10 mark

20.12.1596

27.12.1596

1596

St Olaj dag 1596

Berent Berentsøn Mogens Nielsøn

Jenns Øystensøn

Jøreni Øystensøn

4 tønner Tiøstøl

1 læst Tiøstøl

½ læst Tiøstøl

16 tønner Tiøstøl

4 mark

3 daler

1 ½  dl

16 mark danske

1597

12.1.1597

6.3.1597

7.3.1597

3.4.1597

Søndag efter Paaske 1597

18.4.1597

1597

15.4.1597

Berent Vallenkamp Adtzer Endretsøn

Peder Block

Eyllert Bruninck Mogens Jørensøn Christiern Tranne Berent Engelckeng  Thore Thuoressøn

M Hans Badskjær

3 tønner Tiøstøl

2 tønner Tiøstøl

4 tønner Tiøstøl

14 tønner Tiøstøl

2 tønner Tiøstøl

3 læster Tiøstøl

3 tønner Tiøstøl

4 tønner Tiøstøl

½ læst Tiøstøl

3 mark danske

½ daler

1 daler

3 ½ daler

½ daler

9 daler

3 mark danske

1 daler

1 ½ daler

7.1.1598

12.1.1598

20.2.1598

24.2.1598

26.2.1598

27.2.1598

1598

1598

7.3.1598

13.3.1598

14.3.1598

16.3.1598

Adtzer Endretsøn Mogens Nielssøn Christiern Tranne

Peder Block

Eyllert Brunnink

Jørien Øystensøn  Jasper Bager

Berent Vallenkamp Jenns Schredder

M Hans Bartskjær Egbert Jaspersøn   Peder Jude

2 læster Tiøstøl

20 tønner Tiøstøl

2,5 læster + 5 tønner Tiøstøl

4 tønner Tiøstøl

½ læster Tiøstøl

½ læst Tiøstøl

3 tønner Tiøstøl

½ læster Tiøstøl

2 tønner Tiøstøl

10 tønner Tiøstøl

3 tønner Tiøstøl

2 tønner Tiøstøl

6 daler

5 daler

9 daler 1 mark

1 daler

1 ½ daler

1 ½ daler

3 mark

1 ½ daler

½ dl

2 ½ dl

3 mark danske

2 mark danske