Fra kjerkeregnskapene i Stavanger 1594, 1595 og 1597

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er laget 7.5.2004.

Retur

 

Avskrift av fotokopi i Statsarkivet i Stavanger: ”Diverse”, ”O-Diverse”, Kirkeregnskaper Stavanger 1594-97. Originalen er i Statsarkivet i Kristiansand. Arkivreferansen til Statsarkivet i Kristiansand er ikke oppgitt.

 

Denne avskriften har bare med inntekter til Domkjerka, og som i hovedsak er knyttet til gravferder. Kilden inneholder også opplysninger om andre inntekter (som tiende i Frue soknet).

 

Det som står i (parentes) er lagt til av meg.

 

***********

 

Anno domini 1594 then 8 April bleff mig befalet adno patre, at vere en thilsiunsmand til domkircken her udi Staffunger. Oc haffuer ieg fra then thid motaget og udgiffuiet paa domkirkens vegne, som nu eftefølger ij disse thuenne Register.

 

Register

 

Intecter

 

Klockepenninge

 

Først aff Jon Østensøn for hans barns begraffuelse baade for klokker og graffsted                      2 daler

For Lasse Lijs quinde                                                                                                           3 mk

For  Lauris Eltervog                                                                                                             1 daler

For Assers barn                                                                                                                    2 mk

For Olufs barn i Hunvog                                                                                                      1 mk

Rubbert skibbyggers barn                                                                                                    1 mk

Oluffs quinde ij Bro                                                                                                             4 mk

 

********

 

1595

 

Aff Christen Trane for hans barn                                                                                         2 daler

Item 26 Febuarij anammede aff her Elling paa kirkens vegne                                                        halvelve (=10,5) daler 2 mk

For Herman skomakers moder                                                                                             1 daler

For en hollenderskipper hos Egbert                                                                                     3 mk

For Berent Enkelkens quinde                                                                                                          2 mk

For Jon Kinmands barn                                                                                                        1 mk

For Berent Berentsøns barn                                                                                                 2 mk

For en quinde aff Ullenhou                                                                                                 2 mk

For Svends barn ij her Laurits hus                                                                                       2 mk

Mogens Nielsøns lille barn                                                                                                   2 mk

For Svend Pedersøns quinde (à NB navnet er strøket ut)

For en hollandsk bosmand                                                                                                   3 mk

For Maritte Tostensdatter                                                                                                    2 mk

Justs barn                                                                                                                             1 mk

 

*********

 

1597

 

At ringe for Leffuor                                                                                                             3 mk

Then 13 Januarij for Simens barn                                                                                         1 mk

Then 25 for Gunnuls quinde i Hundvog                                                                                         1 daler

For Berent kremmers barn                                                                                                   1 daler

Niels smeds barn                                                                                                                  1 mk

For Erick Staals moder                                                                                                        2 mk

For Gunolff i Hundvog                                                                                                       2 mk

For Christoffer N                                                                                                                 1 mk

Eylert Brynings lille barn                                                                                                     1 daler

Ott Dal                                                                                                                                             3 mk

For en skott ij her Jørgens Marin hus                                                                                   3 mk

Arnes quinde paa Malla                                                                                                       1 daler

For Østen paa Stocke                                                                                                           1 daler

For Jens Skredders barn                                                                                                       2 mk

For Hans Rijse guldsmeds søn                                                                                                        1 daler

For Knuds barn paa Marken                                                                                                2 mk