Stavanger anno 1567

 

Av Arne Kvitrud, Sondre Nordheimsgate 9, 4021 Stavanger.

Dokumentet er korrekturlest 3.12.2003.

Retur

 

 

I 1567 har vi tre skattelister (NLR IV side 25) som forteller hvem som skattet i Stavanger. Nedenfor er de satt sammen til en liste. Den opprinnelige rettskrivingen er normalisert. I tabellen har jeg brukt en omregning med 1 ort = 12 skilling, 1 mark = 16 skilling og en daler = 60 skilling.

 

 

 

Leding

Bypenger

Grunnleie til kongen

 

 

 

 

Karl Andersson

4 skilling

3 skilling

 

Gulbrann

2 skilling

1 skilling

12 skilling

Asgaut

1 skilling

1 skilling

8 skilling

Adams Barabra - Barbara som var enke etter Adam = Adam glassmester?

 

 

8 skilling

Hans Bolt

1 skilling

1 skilling

16 skilling

Magdalene Erik Jempts (dvs Magdalena som var enke etter Erik fra Jemtland)

2 skilling

1 skilling

 

Klaus’ Ingeborg (dvs Ingeborg- enke etter Klaus)

1 skilling

1 skilling

 

Halvor sagemester

2 skilling

1 skilling

12 skilling

Johan Falenkamp       

2 skilling

2 skilling

54 skilling

Jørgen Knutson  

2 skilling

2 skilling

10 skilling

Mikkel Benediktson 

2 skilling

2 skilling

16 skilling

Hans Lyther

2 skilling

 

10 skilling

Svend i Østervåg, som også ble kalt for Svend Guttormson

1 skilling

 

8 skilling

Tollef

2 skilling

 

10 skilling

Torkill

1 skilling

 

8 skilling

Svenske Anne

 

 

8 skilling

Ingeborg Torfindsdatter

 

 

6 skilling

David skott

2 skilling

 

10 skilling

Steffen

1 skilling

 

8 skilling

Margrete torvkone

1 skilling

 

 

Berent Falenkamp - han betaler grunnleie til kongen også for ”Jekiis” hus

2 skilling

 

30 + 12 skilling

Gjert Mortins som også ble kalt for Gjert Mortenson

2 skilling

2 skilling

 

Hans helsing (dvs fra Helsing)

2 skilling

1 skilling

 

Hans Borgenhorst

2 skilling

1 skilling

 

Aslak Jonson

2 skilling

 

 

Olav skredder

2 skilling

1 skilling

 

Østen Jonson

4 skilling

3 skilling

 

Marritte (også navnet Margrete brukes) Klampis

2 skilling

 

30 skilling

Lythke

 

 

6 skilling

Rodrik

1 skilling

 

 

Wennikke

2 skilling

1 skilling

112 skilling

Nille Kock

2 skilling

 

 

biskopen av sin kålgård

 

 

16 skilling

Lasse tømmermann

2 skilling

1 skilling

9 skilling

Store Knut

2 skilling